Hieronder vallen de volgende onderdelen:

  • Opstellen totale leaseregeling
  • Herschrijven totale leaseregeling
  • Aanpassing vigerende leaseregeling

Het schrijven of herschrijven van een totale leaseregeling conform de wensen van het bedrijf. Tijdens overleggen worden de wensen van het bedrijf geïnventariseerd. Deze worden daarna vertaald in een concept leaseregeling, welke wederom besproken wordt.

Onder de aanpassing van een vigerende leaseregeling vallen kleine aanpassingen, zoals bijvoorbeeld indexering van de leasenormen.

Neem gerust contact op wanneer u vragen heeft.