LeaseBesque vindt uw privacy erg belangrijk. Ik zal uw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze Privacyverklaring leg ik aan u uit welke gegevens ik van u verzamel en waarom ik dit doe. Ook kunt u lezen wat uw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over uw privacy kunt u contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..  

Contactgegevens:

LeaseBesque, gevestigd aan Geneindestraat 7-A te 6301 HC Valkenburg (Lb), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 • KvK-nummer: 69281947
 • 0031634008220
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • http://www.leasebesque.nl

Persoonsgegevens

LeaseBesque verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van de diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Ik registreer deze gegevens voor:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
 • Om diensten aan u te leveren

LeaseBesque verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte.

Verwerken persoonsgegevens

LeaseBesque verwerkt uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail en andere gegevens die nodig zijn om mijn diensten optimaal aan u te kunnen leveren.

Ik verwerk voor facturatie en de financiële administratie uw naam, eventuele bedrijfsnaam, factuuradres, KvK nummer, btw-nummer, klantnummer, e-mail, telefoonnummer, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kan ik uw betaling niet verwerken. Ik heb deze gegevens dus nodig voor de uitvoering van de diensten. Ik bewaar deze gegevens 7 jaar, volgens de wettelijke verplichting van de Belastingdienst.

Geautomatiseerde besluitvorming

LeaseBesque neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van LeaseBesque) tussen zit. LeaseBesque gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 • Office-pakket
  Voor het verwerken van e-mails, overzichten en rapportages.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

LeaseBesque bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld. De relevante gegevens worden maximaal 7 kalenderjaren bewaard conform de eisen van de Belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden

LeaseBesque deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Dit doe ik alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken

LeaseBesque gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door LeaseBesque en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. LeaseBesque wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiligen persoonsgegevens

LeaseBesque neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De persoonsgegevens die door LeaseBesque worden beheerd, zijn beveiligd middels een wachtwoord. De apparaten waarop de persoonsgegevens zijn opgeslagen zijn elk eveneens vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk (al dan niet in combinatie met een gebruikersnaam). Het aantal apparaten die toegang hebben tot de gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Klachten

Mocht u onverhoopt een klacht hebben over mijn dienstverlening, zal ik uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en de inhoud van uw klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor u te kunnen komen. Deze gegevens gebruik ik voor een optimale uitvoering van onze samenwerking. Ik zal de gegevens met betrekking tot uw klacht verwijderen zodra deze klacht is afgehandeld.

Slotbepalingen

Ik raad u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen in het beleid kan aanbrengen. Als u vragen heeft over deze verklaring of de wijze waarop ik uw gegevens gebruik, kunt u een e-mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Als u een klacht heeft over de manier waarop ik met uw gegevens omga kunt u mij dat ook laten weten. Daarnaast kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.